Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5564 16ad
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamuviell muviell
4120 1cc3 500
Reposted frompeper peper viamuviell muviell
7769 2795
Reposted fromcalifornia-love california-love viamuviell muviell
5467 2668 500
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viamuviell muviell
5122 d43e 500
Reposted frompistachio pistachio viamuviell muviell
grafika couple, ocean, and loveGrafika użytkownika claudette
Reposted fromweightless weightless
grafika gif, netflix, and strager things
Reposted fromweightless weightless
grafika couple, love, and kiss
Reposted fromweightless weightless
grafika aesthetic, art, and badlands
Reposted fromweightless weightless
Grafika użytkownika  
Reposted fromweightless weightless
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— Anna Dymna
Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć […] Mój światopogląd […] zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, “Pożegnanie jesieni”
Reposted fromLittleJack LittleJack viapinklagoon pinklagoon

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

2764 5864
Reposted fromrol rol viafourstrings fourstrings
1778 e152
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viaunmadebeds unmadebeds
7788 d268
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamuviell muviell
0669 9a44 500
Reposted frommajkey majkey viamuviell muviell
grafika life and stranger things
Reposted fromweightless weightless viapinklagoon pinklagoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl