Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0253 738f 500

armustdie:

Andy Warhol, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482), 1984 / Say Anything, “Admit It!!!”, 2004

Reposted fromensh ensh viafajnychnielubie fajnychnielubie
0795 350a 500
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy
4205 9406 500

hazlindaelina:

El Born, Barcelona 

Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaWlodara Wlodara
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viaWlodara Wlodara
5535 c24d
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaWlodara Wlodara
7638 464d
Reposted fromambermoon ambermoon viamaybeyou maybeyou
3357 32de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWlodara Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
9288 8c7f 500
Reposted fromkimik kimik viaWlodara Wlodara
3554 891b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl