Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWlodara Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
9288 8c7f 500
Reposted fromkimik kimik viaWlodara Wlodara
3554 891b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWlodara Wlodara
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viafajnychnielubie fajnychnielubie
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viakoralina koralina
8371 fbe6 500
Reposted fromnoticeable noticeable viakoralina koralina
7374 8f1e
Reposted fromgrobson grobson viakoralina koralina

spaceexp: Moon - Venus - Mars by Neil A.D. Taylor

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamaybeyou maybeyou
Reposted fromfelicka felicka viamorazmora morazmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl